AFTREDEN KONINGIN
BEATRIX


MIJN DROOM VOOR HET LAND, INSPIRATIE VOOR ONZE KONING
Seniorenflat
te koop
Mooi,ruim
appartement
te Baarn
met garagePROGRAMMA 30 APRIL 2013


Tijdschema inhuldiging

10.00 - 10.30
Abdicatie van Koningin Beatrix in het Koninklijk Paleis op de Dam.

10.30 - 10.50
Toespraak van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, samen met (dan) prinses Beatrix. Na de toespraak komen de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane ook op het balkon.

14.00 - 15.30
Inhuldiging van Koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk. Aansluitend is er de receptie voor genodigden.

Rond 18.30
Koningin Willem-Alexander en Koningin Máxima vertrekken per bus naar het EYE Film Instituut.

19.30
Concert in Ahoy voor de nieuwe Koning en Koningin. Dit onderdeel kan iets veranderen nu het Koningslied is teruggetrokken.

19.45 - 21.00
Koningsvaart van het koninklijk echtpaar op het IJ.

21.00

Einde Koningsvaart. De vaartocht wordt afgesloten met saluutschoten van de aanwezige schepen. Na de rondvaart is er een diner voor genodigden.

Toelichting op het programma
Op 30 april 2013 zal Koningin Beatrix in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam tussen 10.00 uur en 10.30 uur de officiële Akte van Abdicatie tekenen. Dit zal zij doen in het bijzijn van haar familie, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de ministers en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Door het ondertekenen van deze akte doet Koningin Beatrix officieel afstand van de troon. Vanaf dat moment is kroonprins Willem-Alexander onze nieuwe Koning.

Toespraak balkon
Na het tekenen van de Akte van Abdicatie (omstreeks 10.30 uur) zal Beatrix, vanaf dat moment prinses, en Koning Willem-Alexander een toespraak houden op het balkon van het paleis op de Dam. Máxima, op dat moment al Koningin, zal daar ook bij zijn. Na de toespraak zullen tevens kroonprinses Catharina-Amalia, en de prinsessen Alexia en Ariane het balkon betreden.

Inhuldiging Nieuwe Kerk
Na 14.00 uur zal Willem-Alexander in De Nieuwe Kerk in Amsterdam worden beëdigd en worden ingehuldigd als Koning. Dit gebeurt tijdens een zogeheten verenigde vergadering van de Eerste en Tweede Kamer, waarbij Koning Willem-Alexander een toespraak houdt en de eed aflegt. Willem-Alexander zal tijdens de eed trouw zweren aan de Grondwet en beloven het koningschap getrouw te vervullen. Daarna houdt de voorzitter van de vergadering, Fred de Graaf, een toespraak. Bij deze plechtigheid in de Nieuwe Kerk zullen diverse vertegenwoordigers van Europese vorstenhuizen aanwezig zijn.

Eed en receptie De Kamerleden en de afgevaardigen van de parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen daarna de eed of belofte aan de nieuwe koning afleggen. De laatste officiële activiteit rond de troonswisseling is een receptie voor autoriteiten en Kamerleden in het Koninklijk Paleis tussen 16.30 en 17.30 uur.

Vaartocht over het IJ Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zullen na de inhuldiging in de Nieuwe Kerk een vaartocht maken over het IJ. 's Avonds stapt het Koningspaar om 19.45 uur bij het filminstituut Eye aan de noordoever op de boot. Voorafgaand aan de Koningsvaart zal nog het Koningslied ten gehore worden gebracht. De vaartocht gaat langs het Oeverpark, via de noordkant van het IJ, naar de kop van het Java-eiland gaan, en eindigen aan de overkant, bij het Muziekgebouw (plattegrond). Tijdens de vaartocht over het IJ zullen diverse artiesten optreden. Kijk voor meer informatie op de pagina over de Koningsvaartpagina.

Tussen 20.30 uur en 21.00 uur wordt de feestdag in Amsterdam afgesloten met saluutschoten.Koninginnedag artikelen